Dorpsplatform Langbroek

Op onze website vindt u allerlei informatie over onderwerpen waar het Dorpsplatform zich mee bezighoudt.
Via het tip- en meldingsformulier kunt u ons gemakkelijk bereiken met uw ideeën, vragen en op- of aanmerkingen.

Al onze Platformleden zetten zich belangeloos in voor een nog beter en leuker leefklimaat in ons mooie en landelijk gelegen Langbroek. U kunt ons daarbij helpen!

Het Platform komt maandelijks bijeen. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. U heeft alleen niet de mogelijkheid om mee te discussiëren. Bent u nieuwsgierig geworden naar wat er zoal besproken wordt, kom dan naar Dorpshuis "de Toekomst". Onze vergaderingen beginnen om 20.00 uur. De vergaderdata voor 2015 zijn: 3 februari, 14 april, 10 juni, 22 september & 18 november.

13 november 2014.

Ingekomen bericht van de heer Wim Aalbertsen: winkel Langbroekerdijk gaat 27 november 2014 open. Lees verder onder Actueel.

Uitslag fotowedstrijd Schapenmarkt 5 juli 2014.

22 augustus 2014

Op 5 juli is er tijdens de Schapenmarkt weer een fotoquiz gehouden door het Dorpsplatform. Vele Langbroekers en oud-Langbroekers hebben de moeite genomen om de antwoorden in te vullen. Lees verder op de pagina Actueel.

Versterking Dorpsplatform Langbroek

26 mei 2014

Het Dorpsplatform Langbroek is op zoek naar leden om de vereniging te versterken.

De belangrijkste doelstelling van ons platform is het verbeteren van de leefbaarheid van heel Langbroek. Het op peil houden en verbeteren van het leefklimaat vinden wij van groot algemeen belang.

In 2007 hebben verschillende werkgroepen samen het Dorpsplan opgesteld waaraan het in 2010 opgerichte Dorpsplatform uitvoering probeert te geven. Op het ogenblik zijn het grootonderhoud van de provinciale weg en de wandelpaden rond Langbroek actueel.

We proberen een afspiegeling te zijn van de gehele Langbroekse bevolking en het algemene belang van Langbroek te dienen. Daarom zoeken we vooral vrouwen. Als u belangstelling hebt voor het Dorpsplatform Langbroek en lid wilt worden van onze vereniging dan kunt u dat laten weten aan de secretaris Marcel Spruitenburg, e-mail: m.sp@casema.nl

Het Bestuur van het Dorpsplatform Langbroek.

 

Fotogalerij

maart 2014

Sinds kort is er de mogelijkheid voor inwoners van Langbroek (en omgeving) om foto's te plaatsen in de fotogalerij. In deze galerij kunt u genieten van diverse foto’s van ons mooie dorp Langbroek. Voorlopig beginnen we met vier categorieën, te weten: actueel, historie, natuur en allerlei. Lees verder op de pagina 'Fotogalerij'.
 

De Oranjevereniging zoekt dringend versterking!!

22 januari 2014

De Oranjeverening van Langbroek is dringend op zoek naar versterking. Lees verder op de pagina 'Actueel'.
 

‘Oud en Nieuw’ Langbroek

31 december 2013

Kom op dinsdag 21 januari 2014 ‘Oud en Nieuw’ vieren in het oude Dorpshuis van Langbroek, samen met de leden van het Dorpsplatform. Lees verder op de pagina 'Actueel'.
 

Werkzaamheden aan de N227 (Doornseweg & Cotherweg) te Langbroek

6 december 2013

Naar aanleiding van vragen van om- en aanwonenden wil het Dorpsplatform Langbroek duidelijk maken waar het hier wel en niet om gaat. Lees verder op de pagina 'Actueel'.
 

Prijswinnaars Fotoquiz ‘Ken uw dorp’

10 oktober 2013

Zaterdag 5 oktober j.l. vond de prijsuitreiking plaats van de fotoquiz ‘Ken uw dorp’. Deze fotoquiz werd uitgeschreven door het Dorpsplatform Langbroek. Lees verder op de pagina 'Actueel'.
 

Mobiele super in Langbroek!

26 augustus 2013

Zoals bekend is, is sinds enkele weken onze buurtsuper Attent plotseling gesloten. Zo ontstond vooral voor de minder mobiele Langbroekers een groot probleem voor het doen van de dagelijkse boodschappen. Voor de leefbaarheid van Langbroek is dit een onhoudbare situatie. Lees verder op de pagina 'Actueel'.
 

Verslag van de avond over brandpreventie op woensdag 29 mei j.l.

Lees het complete verslag van deze avond op de pagina 'Actueel'.
 

Avond over brandpreventie op woensdag 29 mei a.s.

21 mei 2013

Beste Langbroekers,

Veiligheid is belangrijk voor de leefbaarheid van Langbroek. Daarom heeft het Dorpsplatform veiligheid hoog in het vaandel staan. Naast verkeersveiligheid gaat het ook om inbraakpreventie en brandpreventie. Afgelopen jaar heeft het Dorpsplatform een avond georganiseerd over inbraakpreventie.
Op 29 mei a.s. om 20.00 uur organiseert het Dorpsplatform in samenwerking met de VRU (Veiligheids Regio Utrecht ) een avond over brandpreventie onder het motto ‘VOORKOMEN IS BETER DAN BLUSSEN’, in ons Dorpshuis "de Toekomst".
Lees verder over deze avond op de pagina 'Actueel'.
 

Raadsvergadering over beschikbaarstelling krediet voor N227

Het Dorpsplatform heeft jullie onlangs laten weten dat er overeenstemming is bereikt met de Provincie en de Gemeente over het grootonderhoud van de N227. In de kranten hebben jullie ook nog een uitgebreid verslag kunnen lezen. Daarin stond ook dat er een extra budget van € 150.000 nodig is van de Gemeente Wijk bij Duurstede. Daarover wordt in de raadsvergadering van dinsdag 19 maart 2013 beslist. Het gaat vooral om de investering in de kruising Langbroekerwetering/Cotherweg/Doornseweg.
Lees verder op de pagina 'Actueel'.
  

De website is ontwikkeld met financiële steun van LEADER:
een Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling in het kader van
Europa investeert in zijn Platteland”.